DIRECTIEVOERING & TOEZICHT

STURING EN CONTROLE BIJ DE PROJECTREALISATIE

Vanaf de start van de uitvoering tot en met de oplevering van een project kan Citeg een sturende en controlerende rol vervullen in de vorm van directievoering en toezicht houden. De planning, de financiële afwikkeling en of het werk conform het RAW-bestek of de werkomschrijving wordt uitgevoerd, monitoren wij regelmatig. Zo kan er indien nodig tijdig worden bijgestuurd. De opdrachtgever en de architect blijven wij actief bij deze fase betrekken.

TOEZICHT HOUDEN

Tijdens de realisatie van uw project kan Citeg het toezicht houden op de uitvoering. Aan de hand van het RAW-bestek en de planning controleren wij de weekrapporten van de aannemer waarin de vorderingen van het werk staan beschreven. Daarnaast bezoeken wij regelmatig het projectlocatie om het uitgevoerde werk te controleren op de gebruikte technieken, materialen, groenvoorzieningen, kwaliteit en afwerking.

DIRECTIEVOERING

Bij de uitvoering van projecten kan Citeg de directievoering voor zijn rekening nemen. Wij treden op als uw vertegenwoordiger en belangenbehartiger en zorgen ervoor dat het project wordt uitgevoerd volgens de opgestelde contracten en binnen de gestelde termijnen en kosten. Wij zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, zoals architecten, aannemers, adviseurs, toezichthouders, nutsbedrijven en de eindgebruikers.

Als directievoerder stellen wij de verslagen van de bouwvergaderingen op, beoordelen van en adviseren over meer- en minderwerk en stelposten, controleren de weekrapporten en termijnstaten van de aannemer, verzorgen de oplevering en controleren de eindafrekening. Zo bent u ervan verzekerd dat het project tijdig en correct wordt opgeleverd.

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.

  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering