PROJECTMANAGEMENT

STURING - ONTZORGEN - PLANNING

Overkoepelend het gehele project kan Citeg het projectmanagement verzorgen. Als projectmanager sturen wij het volledige project aan met als doel u zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Binnen de gezamenlijk vooraf bepaalde randvoorwaarden zoals planning en financiën, wordt de speelruimte gezocht om het project zo efficiënt mogelijk in te steken. Door middel van een integrale analyse van alle stappen die genomen moeten worden, brengen wij het project tot een goed einde.

DIT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN


Citeg heeft een veelzijdig aanbod aan producten en diensten waarmee wij u vanaf het ontwerp tot en met de afronding van het project kunnen adviseren, begeleiden en ontzorgen. Wij bieden inzicht in de kosten van het project door middel van kostenramingen, werken het ontwerp technisch uit in AutoCAD-tekeningen en wij kunnen de aanbesteding van het project voor u verzorgen. Tevens maken wij uitvoeringsdocumenten in de vorm van gedetailleerde RAW-bestekken die samen met de AutoCAD-tekeningen kunnen dienen als basis voor het contract met de aannemer. Zo kan er geen discussie ontstaan over de gebruikte materialen, technieken, kosten en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van het project kan Citeg een controlerende functie vervullen door de directievoering te verzorgen en het toezicht te houden.

  • Kostenraming
  • Bestekstekeningen
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering